w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 69/2006 z 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Lubinie nr LXXXV/384/06 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0860611011.pdf