w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 67/2006 z 19 lipca 2006 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Wisznia Mała nr IV/XLVII/285/06 z 14 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.

Pobierz plik:pdf0850620042.pdf