w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LIII/402/2006 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.

Pobierz plik:pdf0840602011.pdf