w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIV/269/2006 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.

Pobierz plik:pdf0830614053.pdf