w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 72/2006 z 2 sierpnia 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Lądku Zdroju Nr LII/505/06 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0820608083.pdf