w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 60/2006 z 19 lipca 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Leśnej Nr LVII/347/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Pobierz plik:pdf0810610033.pdf