w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym złożonego przez Burmistrza Olszyny.

Pobierz plik:pdf0760610052.pdf