w sprawie rozpatrzenia skargi Biura Informacyjno-Prawnego AKCEPT S.A. z dnia 22 czerwca 2006 r. na Radę Powiatu Lubańskiego i Zarząd Powiatu Lubańskiego w części dotyczącej spraw objętych działalnością nadzorczą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Pobierz plik:pdf0750610000.pdf