w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIV/3261/06 Rady Miejskiej Wrocławia z 6 lipca 2006 roku w sprawie określenia stawki jednostkowej do ustalenia dotacji przedmiotowej
dla Przedszkola Niepublicznego „Kredka” ul. Skwerowa 14a.

Pobierz plik:pdf0710664000.pdf