w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Lubinie nr LXXXV/384/06 z 10 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0690611011.pdf