w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Świdnica do wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 maja 2006 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0680619011.pdf