w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 50/2006 z 14 czerwca 2006 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr XLII/262/2006 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 maja 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok 2006.

Pobierz plik:pdf0640614053.pdf