w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 48/2006 z 14 czerwca 2006 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr XXXVI/267/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0630614000.pdf