w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 58/2006 z 21 czerwca 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Lubawce nr V/316/06 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0620607033.pdf