w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Leśnej Nr LVII/349/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zakup samochodu.

Pobierz plik:pdf0610610033.pdf