w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr LVII/347/06 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Pobierz plik:pdf0600610033.pdf