w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XLIV/395/06 z 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.

Pobierz plik:pdf0550618043.pdf