w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 506/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z 31 stycznia 2006 roku w spawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli.

Pobierz plik:pdf0530661000.pdf