w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr LIII/299/2006 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia woli poręczenia kredytu pomostowego dla SP ZOZ w Zgorzelcu na sfinansowanie zadań pn.: “Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia pacjentów
SP ZOZ w Zgorzelcu i “Utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej Europa Miasto Zgorzelec/Görlitz” w części dotyczącej udziału środków z funduszy strukturalnych.

Pobierz plik:pdf0490625000.pdf