w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Czarnym Borze Nr XLVIII/171/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania” Remont popowodziowy zabudowy regulacyjnej koryta potoku Lesk w km 7 + 260 – 8 + 530 w m. Witków, gm. Czarny Bór - Etap II„.

Pobierz plik:pdf0470621042.pdf