w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr L/414/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

Pobierz plik:pdf0460608021.pdf