w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/275/2006 Rady Gminy w Wińsku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wińsko.

Pobierz plik:pdf0450622022.pdf