w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu Nr 310/XLIII/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 14.06.2005 r. w sprawie określenia stawek dotacji dla komunalnych zakładów budżetowych.

Pobierz plik:pdf0440625063.pdf