w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 30/2006 z 22 marca 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 360/XLII/06 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0430608041.pdf