w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/271/06 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom oraz innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

Pobierz plik:pdf0380622000.pdf