w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu do wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 lutego 2006 r.

Pobierz plik:pdf0340600000.pdf