w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Marszałka Województwa Dolnośląskiego do wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 lutego 2006 r.

Pobierz plik:pdf0330600000.pdf