w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 18/2006 z 22 lutego 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Głogowskiego nr XL/315/2006 z 2 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2006 rok uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXIX/301/2005 z 29 grudnia 2005 roku.

Pobierz plik:pdf0320603000.pdf