w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 16/2006 z 22 lutego 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr LI/351/05 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

Pobierz plik:pdf0310608063.pdf