w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 360/XLII/06 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Pobierz plik:pdf0300608041.pdf