w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 355/XLII/06 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Nowa Ruda w roku 2006 środków na realizację projektu pn.: “Modernizacja Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie”.

Pobierz plik:pdf0290608041.pdf