w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Leśnej Nr XLIX/275/05 z 26 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.

Pobierz plik:pdf0280610033.pdf