w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr LII/285/2006 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/123/2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym działającym na terenie powiatu lubańskiego.

Pobierz plik:pdf0260610000.pdf