w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXX/200/2006 z 23 lutego 2006 roku w sprawie poręczenia kredytu dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu.

Pobierz plik:pdf0240613000.pdf