w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 13/2006 z 8 lutego 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr LVIII/249/2005 Rady Gminy w Kondratowicach z 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006.

Pobierz plik:pdf0230617022.pdf