w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XLII/258/2006 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i współfinansowania robót budowlanych w zakresie budowy windy i remontu pomieszczeń na ośrodek wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz plik:pdf0220618000.pdf