w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 153/346/2006 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie powiatu na rok 2006.

Pobierz plik:pdf0210622000.pdf