w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 6/2006 z 25 stycznia 2006 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 321/05 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0190625021.pdf