w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/335/06 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli niepublicznych.

Pobierz plik:pdf0170603011.pdf