w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 7108/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok uchwalonego uchwałą Nr XXX/2281/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok oraz w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 4570/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta na 2005 rok.

Pobierz plik:pdf0120664000.pdf