w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXXIV/304/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2005 rok.

Pobierz plik:pdf0050620063.pdf