w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr XLV/2992/05 Rady Miejskiej Wrocławia z 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/2281/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok.

Pobierz plik:pdf0040664000.pdf