w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXVII/281/05 z 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2005 rok.

Pobierz plik:pdf0030613033.pdf