w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu od uchwały nr III/216/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu projekcie uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Pobierz plik:pdf001066301Z.pdf