w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców od uchwały nr IV/231/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców projekcie budżetu gminy na 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Pobierz plik:pdf2320514073.pdf