w sprawie uchylenia we własnym zakresie uchwały nr 187/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/311/05 Rady Gminy Dzierżoniów z 24 listopada 2005 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta oraz określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym.

Pobierz plik:pdf2310502052.pdf