w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXVIII/230/05 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf2290524013.pdf