w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr 161/XXXI/2005 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006.

Pobierz plik:pdf2280524022.pdf