w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXIX/184/2005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf2270502031.pdf