w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 226/XLII/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf2250502041.pdf